713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145
713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145

$475,000

713 Sam Jonas Drive, Las Vegas, NV, 89145

ACTIVE